Velkommen til Senter for sjelsarbeid

Bli Kjent med dine skjulte mørkesider, slikt at du lærer å gjenkjenne og forstå din intensjon. Da vil du bli trygg og kunne åpne deg for vedvarende transformasjon.

Welcome to the center for soul work

Get to know your hidden dark sides, so you learn to recognize and understand your intention. Then you will be safe and able to open up for sustained transformation.

Senter for Sjelsarbeid

Center for Soul Work

Om oss (mal)

Senteret er et sted for deg som søker dypere kontakt til ditt indre liv. Både privat og profesjonelt. Som vet at livet hele tiden har mye mer å by på. Og som foretrekker å være årsaken til dine egne opplevelser, uten at en dyrket guru er redningen. Vi legger vekt på både praktisk, psykologisk og spirituell tilstedeværelse. Og tilbyr veiledning, undervisning, terapi og trening.

Veiledning skjer like gjerne på sms og mail, som ved konsultasjon ved fremmøte. Healing både ved fremmøte og fjernhealing, og terapi, er i denne sammenheng en del av veiledning og undervisning, og ikke ment som behandling. Det er en hjelp til å åpne for å nå inn til et dypere indre arbeid, som i seg selv igangsetter ens egne ressurser for endring på alle plan.

English

The center is a place for those who seek deeper connection to your inner life. Both privately and professionally. Who know that life always has more to offer. And who prefers to be the cause of your own experiences, without a grown guru to the rescue. We emphasize practical, psychological and spiritual presence. And offer guidance, education, therapy and training.

Guidance is just like the SMS and mail, as for consultation in person. Healing, both in person and distance healing, and therapy, in this context is a part of the guidance and teaching, and not intended as a treatment. It is a means to open to reach a deeper inner work, which in itself is initiating one's own resources for change on all levels.

Anita Maria Sundbye

Anita Maria Sundbye driver, og er daglig leder av firmaet Senter for sjelsarbeid, (org.nr. 983706630), og sanghagrupper av The inner Dakini Circle.

---

Anita Maria Sundby driver, and is the manager of the firm Center for soul work, (org. 983 706 630), and sanghagrupper The Inner Circle Dakini.

Les mer ...

Odd Runar Gulbrandsen

Odd Runar Gulbrandsen driver vanlig psykologpraksis. Han underviser på Anita Maria’s kurs, men leder ikke kursene.

---

Odd Runar Gulbrandsen, operates regular psychologist practices. He teaches at the Anita Maria's course, but does not conduct the courses.

Les mer ...

Våre tjenester

Our services

Spirituell undervisning, transpersonlige prosesser / spiritual teaching, transpersonal processes

Energiarbeid og spirituell healing / energy work and spiritual healing

Meditasjon og undervisning / meditation and teaching

En utviklingsgruppe møtes en gang i uken til meditasjon, og praktisk og teoretisk undervisning.

---

A development group meets once a week for meditation, and practical and theoretical teaching.

Les mer ...

Krystallseng / crystal bed

Fargeterapi / color light therapy

Stemmebruk / voice

Astrologisk kart og analyse / astrological chart and analysis

Transitter månedlig og årlig / transits monthly and annual

Stemmegaffelhealing / tuning fork healing

Sangha

Gruppefellesskap / group community

Les mer ...

Egne tekster / our own texts

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Do you wish to get in touch with us?

907 95 998
Grettefjellsveien 32, 3440 RØYKEN
Orgnr 983 706 630

Tilbakemeldinger

Reviews

Elisabeth Groseth

Livet er fullt av under og glede, Anita fikk meg til å våkne og våge å stole på meg selv, tusen takk Anita. Din styrke og ditt mot, viser at det er mer å finne i livet.

---

9. mars 2019

Martine Solvang

Anita Maria er ett rent og flott menneske! Jeg har hatt hun med meg på fødsel som healer! Hun satt ved min side i 12t og jeg trengte kun hun som smertelindring!🙏 Har også brukt hun som veileder i mange år! Sønnen min også går hos hun❤️ Kan anbefales på det sterkeste!!

---

7. mars 2019

Tone Taiet

Anita Maria er min læremester som har vist meg at det å jobbe rent og dypt er nøkkelen til å bli fri fra automatikk og bli et friere menneske , at vi også blir vist at den veien vi går ja den går vi sammen.Har også stor glede av hennes healing evner og krystallsengOg med Sangha gruppa hvor hun guider oss med stø hånd , lærerikt og samtidig får vi også utveksle / dele med andre og med en guidet meditasjon utført av Anita Maria avsluttes kvelden i ro ..🙏🙏❤️❤️  

---

2. januar 2019

Zaenia Shekinah Jensen

Ægte, tillidsvækkende, kompetent ❤️

---

31. desember 2018

Anne Egseth

AA moete Anita og hennes arbeid kan sette i gang bevegelse paa mange plan, -bevegelse mot sin egen kraft og mot en fundamental aapenhet som er saa mye mer enn hva vi normalt tror vi er. 

(trykk les mer for hele teksten)

---

29. november 2013

Les mer ...

Marie Taiet

Tusen takk kjære Anita Maria for en fanrastisk reise så langt! Jeg har hatt mange tanker og refleksjoner rundt egen utvikling og vekst, som blomstrer til mer og mer.

(trykk les mer for hele teksten)

---

3. november 2013

Les mer ...

Turid Riis

Dette FANTASTISKE sjelsarbeidet ,familien har lært & bruke som ett verktøy til & hjelpe seg selv, i ting/ mønstre man står fastlåst i....

(trykk les mer for hele teksten)

---

5. mai 2013

Les mer ...

Tone Taiet

Til Anita Maria

Takk Anita Maria for at hjalp meg å finne lyset i meg, uten din ydmykhet,varme,generøseitet og ikke minst hjertegode vesen hadde jeg nok ikke kommet dit jeg er i dag.

(trykk les mer for hele teksten)

---

28. juni 2013

Les mer ...

Berith Bjerke

Til deg, kjære Anita. Jeg kom til deg med en annen intensjon enn hva det har blitt. Du har fått meg til å se at det meste handler om meg selv og den jeg jeg vil være.

(trykk les mer for hele teksten)

---

9. mai 2013

Les mer ...

Renate

Fineste fine vakreste du!

Jeg er så takknemlig for at jeg kan få veiledning av deg og få være med i gruppa. Det har bidratt til en stor positiv transformasjon av mitt liv :)

---

13. juli 2013

Gunnbjørg Flinskau

Tusen takk for sist. Med de beste ønsker for det nye året 2010. Vennlig hilsen Gunnbjørg Flinskau

---

7. mars 2010

Wolfgang Jürgen Lempe

Hei Anita, hyggelig å se at du er i full gang igjen... God jul og godt nytt år. Hilsen Wolfgang

---

7. mars 2010